فینگولر

Category Archives: شعر

 • شعر های مدرسه 2

  شعر های مدرسه ۲

  بوی ماه مهر باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسه از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه باز می بینم ز شوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسه از سرود […]

  Continue Reading...
 • شعرهای مدرسه 1

  شعرهای مدرسه ۱

  همشاگردی سلام آغاز سال نو، با شادی و سرور هم ‌دوش و هم ‌زبان، حرکت به سوی نور آغاز مدرسه، فصل شکفتن است در زنگ مدرسه، بیداری من است در دل دارم امید، بر لب دارم پیام هم‌ شاگردی سلام، هم‌ شاگردی سلام مهر از افق دمید، فصلی دگر رسید فصل کلاس و درس، ما […]

  Continue Reading...
 • مادر بزرگ قصه‌گو

  مادر بزرگ قصه‌گو

  مادربزرگم جانم فدایش سرمی گذارم روی پاهایش دستی می کشد بر سرو رویم من مثل گل ها او را می بویم قصه می گوید از دیو و پری می زنم با او هر کجا سری خوابم می برد با قصه هایش یک رختخواب است روی پاهایش من هم می خواهم مثل او باشم مادر بزرگی […]

  Continue Reading...
 • باغ جانماز

  باغ جانماز

  باغ جانماز از باغ جا نمازم آهسته پر کشیدم رفتم به سوی باغی یک باغ سبز و خرم دیدم که گل در آن باغ روییده دسته دسته دیدم کنار گل ها یک شاپرک نشسته آن شاپرک مرا دید پر زد به سویم آمد او با خودش گل آورد گل را به چادرم زد گفتم: به […]

  Continue Reading...
 • عروسک

  عروسک

  عروسک عروسک خوشگل و نازم توئی با چشمون آبی و لپ گلی وقتی که نازت میکنم می خندی موقع خواب چشمونتو می بندی رختخواب سفید و توری داری تا که برات قصه نگم بیداری منم برات موقع خواب همیشه قصه می گم قصه گرگ و میشه

  Continue Reading...
 • قصه موش کوچولو و مادرش

  قصه موش کوچولو و مادرش

  قصه ی موش کوچولو و مادرش یکی بود یکی نبود موش کوچولو توی لونه پیش مادرش نشسته بود. مادرش داشت تندتند بافتنی می بافت. حوصله ی موش کوچولو سر رفت. پاشد و یواشکی از لونه اومد بیرون. مادرش متوجه نشد. موش کوچولو جلوی لونه نشست و شروع کرد به خاک بازی. بوی موش کوچولو به […]

  Continue Reading...
 • غصّه نخور

  غصّه نخور

  غصّه نخور نمی تونم ببینم یک دنیا غصّه داری چشم قشنگ خود را به گریه ها می سپاری نمی تونم بفهمم چه اشتباهی کردی از صبح امروزبا خود غمگین ودر نبردی اگر که خوش نباشی بعدا دلت می سوزه با معذرت درست می شه دنیا فقط دو روزه

  Continue Reading...
 • بچه خوب می دونه

  بچه خوب می دونه

  بچّه ی خوب می دونه یک بچّه ی نمونه دقیق اینو می دونه وقتی می ره مدرسه باید که درس بخونه کارهاش به موقع باشه یک وقت عقب نمونه نسبت به کل بچّه ها حتما باشه نمونه از سیما شمال نصب

  Continue Reading...