فینگولر

Category Archives: آموزش و تربیت

  • تربیت فرزندان 1

    تربیت فرزندان ۱

    در اینجا به نکات مهمی که باعث بیراهه رفتن در امر تربیت کودکان می‌شود اشاره شده است… ۱ – لوس کردن فرزند همه والدین فرزندان خود را دوست دارند و تمام آنچه دارند و ندارند را برای فرزندان خود طالب هستند که به هر حال هزینه‌بر است. پدر و مادرهای زیادی هستند که با محبت […]

    Continue Reading...